Friday, September 27, 2013

ελπίδα

Το τωρινό σύστημα είναι το ίδιο ίσως χειρότερο απ' το φασισμό, χειρότερο από δικτατορία, χειρότερο από κατοχή, γιατί δεν βλέπεις τον εχθρό, που σου πουλάει ακόμα ελπίδα.
Η ελπίδα όμως δεν τρώγεται.

No comments:

Post a Comment